oh heavenly Father

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm

oh heavenly Father

I’m nothing but words

my thin skin full of fragile veins

my bones brittle

they will me naked

they left me desensitised

I am impulsive and uncivilised

destroying the homes of others

they have turned me into a bad influence

in acts of dishonour

they have made me thoughtless

I am rash

peeping through doors

in coloured pencils draws

dignify women sitting with their legs crossed

oozing heat

in an unbearable moment

I had spoke my mind

in the shadows

the words betrayed me

forever incomprehensible 

eternally glorious

gloriously eternal

the verses no one needs to understand

even I do not get

the reason for this glory

the eternal glory

of those gagged verses

missing entirely the point

they let me go, flying like a balloon

so they don’t have to listen to

sounds of crying

sounds of footsteps

sounds of barking

sounds of shouting

and 

the yawning

of my destiny

beyond the textbooks on the subject of ethics

July 2019

_____

Chúa ôi

Con chỉ là ngôn ngữ

Da con mỏng tang và có nhiều mạch máu

Xương con dễ gãy

Người ta đã làm cho con trần truồng

Người ta đã làm cho con nhạy cảm

Nhân dân trong con thành nhân dân tự phát

Đi phá nhà nhân dân khác

Người ta đã làm cho con làm hư bạn bè

Bằng những trò đốn mạt

Người ta đã làm cho con không cần suy nghĩ

Con thành hứng tình

Nhìn qua khe cửa

Sau đó vẽ lại trên giấy bằng cây bút chì màu

Những mệnh phụ đoan trang đang ngồi vắt chéo chân mình

Vẫn còn tỏa ra hơi nóng

Thi thoảng không chịu nổi

Con phải nói lên ý nghĩ của mình

Bằng cách giấu vào bóng tối

Tuôn ra những câu

Đời đời không ai hiểu

Và người ta sẽ vinh danh đời đời

Đời đời vinh quang

Vinh quang đời đời

Những câu thơ không cần ai hiểu

Con cũng không hiểu

Vinh quang đó làm gì?

Chỉ biết đời đời vinh quang

Những câu thơ hũ nút

Và thiếu điều

Người ta muốn thả con bay như bong bóng

Để khỏi phải nghe

tiếng khóc

tiếng bước chân

tiếng sủa

tiếng la

Tiếng ngáp

Của số phận con

Trên quyển vở học thêm môn đạo đức

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: