A view rounded & framed

A poem in Vietnamese by Lê Nhi
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

A view rounded & framed 

for so long I have not written a poem

the starving vernacular

the tired and old poetic prose

my heart is unencumbered and free

to write about my mother’s visit

the clutter of peanuts and other root consumables

even a chicken dream of calling upon an oblivious dawn

gave all she could to her children

my mother’s eyes bleary in each uneven step through the awakening city

the alarming gongs of anxiety

                         in the hurried dying light

her son’s hair now peppered with grey

though could not pictured himself steeped in the smoke of home

to write about my father is like the return of a sudden teardrop!

drifting away in a far off land

the night orphaned at the bottom of a grave

eyes burning

rounded

& framed

(a day void of winter)

December 2022

Đôi mắt vuông tròn

lâu rồi không viết một bài thơ

khi ngôn từ đói lả

tứ thơ cũ quá

mà lòng mình thông thống nỗi niềm

viết về hôm mẹ tới thăm

vẫn lỉnh kỉnh nào khoai nào lạc

cả con gà mái mơ gọi bình minh ngơ ngác

cũng đụm cả cho con

mắt mẹ kèm nhèm bước thấp bước cao khi phố lên đèn

tiếng kẻng va vào nỗi lo

                          sợ chiều vội tắt

thằng con đầu hai màu tóc

không dung nổi hồn mình trước vệt khói quê

viết về cha như giọt nước ậc về!

chảy trong miền viễn xứ

đêm mồ côi hắt hiu đáy mộ

câu thơ cay mắt

vuông

tròn

( một ngày không có mùa đông )

Lê Nhi


Lê Nhi, the poet from Nam Trực, currently living in Hải Phòng. Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: