once you’re ready to shine

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


once you’re ready to shine

I shall be the flame

on your flesh licking

 

a flame

more nimble than thoughts

you shall fly like smoke

who knows where it will end up?

 

who will you 

surpass?

 

it’s a long road 

and not once did you gave up

 

I’ve lost the morning waiting

a pile of your ashes

scattered upon my mattress

your eyelids burned

 

so you opened your eyes

because my tongue was on fire

a cold shower was all you desired

 

you claimed it was hot

as though you were feverish the entire night

 

your hair

shall be the night

melt into it you shall 

 

there in it, blackness

but exhausted you turned grey

upon the sun blackened freckled

face of the wind…

July 2021

_

 

nếu bạn chấp nhận tỏa sáng

tôi sẽ là ngọn lửa

liếm láp thịt da bạn 

 

tia lửa

nhanh hơn cả ý nghĩ 

bạn sẽ bay 

ai biết khói đi đâu?

 

bạn sẽ 

vượt qua ai?

 

một chặng đường dài 

bạn chưa bao giờ bỏ cuộc 

 

tôi đợi cả buổi sáng 

một mớ tro của bạn

trải ra trên nệm của tôi 

mí mắt bạn bị cháy 

 

sau đó, mí mắt bạn mở ra 

vì cái lưỡi nóng bỏng của tôi 

làm bạn thèm được tắm

 

bạn kêu nóng 

như thể bạn đã sốt cả đêm 

 

mái tóc của bạn

sẽ là đêm 

bạn tan chảy vào đó 

 

nó vẫn có màu đen 

chỉ bạn mệt mỏi thành màu xám

trên gương mặt nám 

đen của gió…

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: