scent

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

SCENT

scent

easy

earthy fragrant

leaves

low

scent of

MOON and SUN

scent 

of bewildering birds’ feathers

scent

of the wind

scent of the ocean

reeds blooming

imagining morning

a fish a tiny wave

scent

dreaming of a freckled coloured sky

scent

of an angry storm

warm rain

a frog’s serenade in the palm of your hand

dissolving in the setting Sun

scent of

mountains

green valleys

ancient trees

honey

hard to hold to capture like those dreams

it’s own scent

March 2019

_____

MÙI


mùi
chậm
bùn hương thơm
của những cành lá
thấp

mùi
mặt trời và mặt trăng
mùi
của các loài chim tuyệt vời
mùi
của gió

mùi đại dương
và hoa cỏ
tưởng tượng buổi sáng
một con cá và một gợn sóng nhỏ

mùi
mơ màng của bầu trời lốm đốm
mùi
của trận mưa dữ dội
và mùi mưa ấm
chú ếch hát trong bàn tay của bạn
lạc giong lúc hoàng hôn

mùi thơm của
núi
và thung lũng xanh
cây cổ thụ
và mùi ong mật

khó nắm bắt như những giấc mơ
là mùi của chính nó


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: