within the falling breaths

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

WITHIN THE FALLING BREATHS

Furore night, chill of the sinking moon shadow

Listening to the endless bloodletting

Bone marrow wailing

When is autumn? The leaves were already yellow

Bloody and tears spilling from hollowed eyes

Bruised lips biting off the crazy poetic ponder

Dear God! Where came this stench of death!

This battered pathetic river of hiccups 

I placed myself down on the yellowing tumulus

Through clenched teeth, the writhing night breeze 

An aching soul choking on streams of BLOOD drenched words

Via a gust of evening breeze

Scattered across the evening foot were the crumbling breaths 

Blood will never return to those cold hands

Through the smoky incense I heard clearly the words spelled out 

Soon, I must leave, it was time

May 2021

TRONG HƠI THỞ RỤNG

Lạnh bóng trăng chìm, đêm hỗn mang

Lắng nghe máu chảy xuống vô vàn

Và nghe xương tủy đang rên xiết

Mùa đã thu đâu? lá đã vàng

Hốc mắt trào tuôn dòng huyết lệ

Môi bầm cắn nát ý thơ điên

Trời ơi! Mùi chết đâu nhiều thế?!

Sông rã rừng cơn nấc muộn phiền

Tôi sắp hồn tôi xuống mộ vàng

Gió khuya quằn quại siết hàm răng

Hồn đau quấn chặt dòng thơ MÁU

Cơn gió nào qua rất muộn màng

Tiếng thở rụng nhàu trên lối khuya

Bàn tay lạnh toát, máu không về

Tôi nghe rất rõ lời nhang khói

Bảo với tôi rằng tôi sắp đi

nguyễn lãm thắng

May 2017


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: