addicted

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

A D D I C T E D

*

I’m addicted to kopi luwak, the civet morning droppings

[ imagined that, sounds great doesn’t it ]

what money, let alone Asian palm civet

dear god. so are the days of our lives

picking up the pieces

Saigon’s fresh dew

at the 5th and 7th intersection

now besides the massacred trees

the tall looming buildings squashing the tiny shop fronts, toadstools on the pavement

there’s still a quarter of a quart left to share

cheers to the dubious disbandment

a quagmire that the gods have lost interest in

or(are)

high and mighty proud as peacocks 

beneath masks of tottering subordinates

*

gone where are the cyclo, the ka boom backfiring engines

the boss noisily dragging it along

the boss’ wife on her butt squashing the pomme de lait

the sharp pointy durian poking at the glorious morning

whoever you are, don’t bother to try and push in

bus tickets can be snatched and worthless are human lives

the encroachment upon the highway

hey you in the traffic, relax

why would you volunteer to bring garbage home 

*

The rough ride(the travel sickness) on the bus to Thủ Thiêm

what the heck, we may as well down another quarter of a quart

tomorrow there might not be even, a road

the poor horse treading it alone

to where, does it matter anymore!

.

April 2021

N  G  H  I  Ệ  N

*

mình ghiền cà phê chồn thải buổi sáng

[ cứ tưởng tượng đại cho oách ]

có đồng xu bạc cắc nào đâu mà chồn với cáo

ối dào.  bít tất cũng qua ngày

vợt vợt rót dài tinh tươm

sàigòn tinh sương

ngã 5 ngã 7

giờ chừ cây đốn trụi lũi

cao ốc đè bẹp quán cóc

ừ  còn xị rượu cưa đôi

uống mừng cù cưa thất tán

cái lầy ông thần mất hứng

hầy là

cứ tỉm xắm lò dò chú ba

lột hồng mao mậu thầu búi tó

*

chạy đâu mất mấy cái xích lô máy nổ hà rầm

anh hai kéo ầm ầm

chị hai ngồi đè dập vú sữa

buổi sáng tưng bừng sầu riêng nhọn hoắc

anh ba anh tư đừng xí chỗ mua hàng

lóng rày người ta giựt vé xe đò văng mạng

lấn hết đường cao tốc

này chú giao thông thong thả tí

rau ráng vãi vung cứ vô tư lụm về

*

con đò thủ thiêm say đứ đừ đừ

kệ bà chơi bậy thêm xị nha mậy

lỡ mai tiêu tán đường cả lũ

tội em ngựa lọc cọc một mình

về mô rồi cũng rứa!

***

HoàngXuânSơn

21 tháng 8 – 2012


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: