The flaws in poetry

A poem in English by Nguyễn Thị Phương Trâm
Translator: Lê Vĩnh Tài
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


những vết thương không chảy máu trong thơ

———-

.

những vết thương làm bài thơ

lãnh thẹo

vết sẹo tươi đến mức làm nhà thơ

kinh ngạc

.

bài thơ chỉ lo khóc lóc

.

thơ

nó bị mắc kẹt đâu đó trong vết thương

giữa các sợi huyết tương

bạch cầu hay huyết khối

hemoglobin lo mang thơ vào trái tim

cho nhà thơ lim dim ngồi im

thở…

.

nhà thơ luôn là một kẻ ngốc

thổn thức

quên mất vết thương của thơ

đang lên da non hoàn hảo …

.

_____

THE FLAWS IN POETRY

.

The flaws, imperfections

Scattering raw scars

Me in awe, a witness

__Poetry’s weeping

.

Stuck, somewhere between the molecules

Fibres of oozing plasma, white blood cells

Haemoglobins carried Poetry into my heart

I’m a sobbing fool 

.

Ah,

Perfection…

March 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: