A day void

A poem in Vietnamese by Phạm Thái Lê
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Some days

Both my body and soul declares war upon me

They’re against everything and anything I could think of

They’re annoyed about everything from what I wear, the weather to politics

They pull at me from every side, I’m but a fading shadow, a void

I’m dumbfounded in a daze walking through my life

Helpless now – displeased with the past

Salvaging rotting shattered pieces of me

I’m running away hiding from myself via my ego and my fate

I’m running away hiding from myself within a silent dark secret

But, I am the captive of myself 

All-around, the paths are twisted and knotted, a ball of wool

Pulsating ragged, uneven pieces of me

.

I’m looking for myself amidst the crowd

I’m looking for myself lost amidst my life

Falling sinking

A day  

Void 

.

(August 2020)

_____

NGÀY RỖNG

.

Có những ngày

Cả tâm hồn thể xác tuyên chiến với tôi

Chúng phản kháng mọi việc tôi làm mọi điều tôi nghĩ

Chúng cáu kỉnh từ thời trang thời tiết đến chính trường chính trị

Chúng khiến tôi căng ra rỗng tuếch bóng bay nhạt nhẽo ngôn từ

Đó là lúc tôi đi lơ ngơ trên phố đời tôi

Bất lực hôm nay – bất bình quá khứ

Nhặt nhạnh kiếm tìm gom những mảnh tôi đang rữa ra vụn vỡ

Tôi trốn chạy tôi bằng bản ngã và số mệnh mình

Tôi trốn chạy tôi trong bóng đen bí mật lặng thinh

Nhưng tôi bị chính tôi bủa vây tứ phía

Xung quanh tôi muôn mọi ngả đường rối như cuộn chỉ

Lô nhô mảnh tôi va đập dập vùi

.

Tôi đi tìm tôi lạc giữa muôn người

Tôi đi tìm tôi lạc giữa đời tôi

Chìm rơi

Ngày

Rỗng…

.

PTL5/5/17


Phạm Thái Lê, a poet from Quynh Luu, Nghe An, currently a linguistic teacher at Marie Curie in Hanoi, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: