a shattering month. reading Cao Xuân Huy

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm

a shattering month. reading c a o x u â n h u y*


{ in the boiling bloodshot eyes in moments
I should have been dead }

how could I not remember
the bombs constantly blowing up in my mind
the rusty name tag
the busted rifle heading off to where?

the rifle busted
the gun broken
the month of March shattered
on hands and feet on (the knees) scrambling
a broken gun
run to where?

fire till the gun is shot
fire at the eyes bloodshot
fire unto the despair of the spirit
fire unto the destruction of this cowardly body
fire unto death
fire
unto the night

fire upon the blood shed
round the tip of the bullet the blood rolling
the rolling gunstock
slimy. the blood
crawling slipping away in the heated blood lust
the chunder of blood upon the hill
oozing like water the blood in abandonment
the growing
horror
the united blood spilling
the severed
heads
and limbsMADE UP, BASE ON BITS OF THE TRUTH


After seventy five. A father from the North came to see, and visit a son in prison

Father: How did you end up as such a despicable soldier, a puppet?

Son: It’s a new world father, now you can separate the thugs?!

Full stop.


THE INHERITANCE

Which March was it?
dedicated to Cao Xuân Huy


When shall arrived in pounding waves

the forefathers. the great divinity. the contemplative

dreams

florid. stirring madness

crossing off ________________the agony

the round-the-clock compliance

tracking

the splattered blood lost

the strangers beyond the afternoon

no trace of evidence

the endless soot and scent covering everything

the sudden loss. dust

the cruelty

heading sky high

the monk’s robe. the genealogy

the scrutiny

the people disappearing at the markets

extradited

t h á n g g ã y. đ ọ c c a o x u â n h u y*


{ trong con mắt máu sôi trào
còn dăm phút nữa thì tao đi đời }

không thể nào không nhớ
đạn nổ rền trong đầu
bảng tên đời mốc thếch
gãy súng rồi về đâu?

gãy súng
gãy súng
tháng ba gãy
tay gờm chân dợm chạy
gãy súng rồi
chạy đâu?

bắn gãy súng
bắn vào mắt đỏ ngầu
bắn rụng hồn tức tưởi
bắn bỏ thân hèn
bắn chết bỏ
bắn
vào đêm


bắn rơi giọt máu
máu lăn quay đầu đạn
báng súng lăn quay
trườn đi. máu
bò-trườn-đi-cay-nồng-máu-rượu
mửa máu ra trên đồi
máu trầm mình thủy phiêu
rợn gắt
mọc ra
đồng đội mọc ra máu
những đầu
những tay chân
cụt ngủn

Hoàng Xuân Sơn
1985
*Cao Xuân Huy – Tháng Ba Gãy Súng, hồi ký


HƯ CẤU, DỰA MỘT VÀI SỰ THẬT

Sau bảy nhăm. Bố ngoài Bắc vào Nam nhìn, và thăm con đi tù

Bố: Sao mày nguỵ quân đi thứ lính gì ác ôn vậy?!

Con: Có thế mới loại được côn đồ bố ạ !

Chấm hết.


G I A T À I


tháng ba là tháng ba nào ?
tặng Cao Xuân Huy


Có thể ập tới, lúc nào

cha ông. vạn đại. giấc bào hao

chiêm

tượng hình. đảo đảo điên điên

gạch ngang ________________thống khổ

triền miên phục tùng

truy tầm

hạt máu thất tung

nước lã đến rợn chiều

không thấy gì

muội hương trùm phủ li bì

chợt thất thoát. bụi

man di

về trời

áo tràng. gia phả

săm soi

biến tan vô chợ khúc người

giải giao

HOÀNG XUÂN SƠN

30 . nov . 04
.
March 2021


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: