you think I’m done

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

you think I’m done

– no

– there’s more

hope?

.

impeached, locked out from Youtube, nodding off, sleepy?

wiped out, almost hung

punishment deemed for those who “incited seduction”

while you’re cavorting guiltlessly in the street?

.

the world keeps changing, not me

not because of me

constantly

live-streaming

.

can anyone tell me

why I’m wrong

how?

.

there are those who banks on strength

shaking the golden monkeys off the tree

or drain the swamp

.

this country is on the right track

or mislead?

.

don’t underestimate, don’t underestimate

the only man

the you think will retire

.

you might believe

you’re pledged 

to a throne?

.

as you might believe

for instance that the United States of America

belongs to you?

.

where

after you’ve destroyed

devastated

.

where

the politicians resides

recall

before

they themselves break into grains of dust

that’s all…

.

where

they’re still 

counting the votes

like the times you pick your nose

count every single case

.

oh brother

the contact tracing

_____

JANUARY 2022

_

bạn nghĩ rằng tôi đã xong

– không

– còn

hy vọng?

.

bị luận tội, bị khóa du-tuýp, bị lơ mơ, buồn ngủ?

bị xóa sổ, và thiếu chút nữa là bị treo cổ

những hình phạt dành cho kẻ “kích động dụ dỗ”

khi bạn vẫn hồn nhiên chạy nhảy trên phố? 

.

thế giới tự nó thay đổi, không phải tôi

không phải

tại tôi lai-

chim mãi mãi

.

ai đó hãy cho tôi biết

tôi đã sai

ở đâu?

.

ai đó còn tin vào sự mạnh mẽ

của mấy trò nhát khỉ rung cây

hay thanh trừng đầm lầy

.

đất nước này đang đi đúng hướng

hay lạc đường?

.

đừng đánh giá thấp, đừng đánh giá thấp

người đàn ông duy nhất

mà bạn nghĩ rằng sẽ nghỉ hưu

.

bạn có thể tin

rằng bạn thuộc về một

ngai vàng?

.

như bạn có thể tin

ví dụ như nước Mỹ

là của bạn?

.

nơi

sau khi bạn phá vỡ

tan hoang

.

nơi

các chính trị gia ngồi

hồi tưởng

trước khi

chính họ bị vỡ thành một hạt bụi

rồi thôi…

.

nơi

người ta vẫn đang ngồi

đếm phiếu

như cái hồi

bạn ngoáy mũi rồi

đếm từng ca

.

ôi cha

truy vết…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: