Thunderstorm

A poem in Vietnamese by Bạch Diệp
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Bạch Diệp

Watery eyes

Loaded horizon

Twisted landing

Foetid yeast

Familiar window

Raindrops or tears rolling

Wilted rose petals

Wilted smile

Sunken eyes

Imprints of quiet shadows

Awaken lines of flashing 

Thoughtlessness

Why not flung the doors open

Out there is the wet grass

Out there are the shimmering light

The rain bathing a path as green as emeralds

Out there are the soft white daisies

Penitent prayers

Carrying us across a river of pain

Out there the thunderstorm has moved on

Peace is again upon the land

All the while rosier is our crisp laughter  

Coloured in by the red sun

Out there

The sea has shifted in frothy waves…

June 2022

_

CƠN DÔNG

Đôi mắt mọng nước

Nặng trĩu bầu trời

Đất oằn mình

Nồng hơi men

Ô cửa quen

Lăn dài giọt mưa hay nước mắt

Những cánh hồng héo úa

Mắt héo úa

Nụ cười héo úa

In bóng lặng câm

Chớp vạch những đường vô tâm

Đánh thức

Sao không mở tung cửa

Ngoài kia cỏ mượt

Ngoài kia long lanh

Mưa tắm con đường xanh như ngọc

Ngoài kia cúc trắng dịu dàng

Và lời kinh sám hối

Đưa ta qua con sông khổ ải

Ngoài kia cơn dông vừa đi qua

Đất bình yên trở lại

Và mặt trời hồng

Nhuộm tiếng cười lanh lảnh

Ngoài kia

Biển trở mình tung bọt sóng…

Thơ Bạch Diệp

[Thơ của cơn dông đầu mùa 14 năm trước và tranh của hôm nay.]


Bạch Diệp, the poet and artist living in Hue, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: