Yours alone

A poem in Vietnamese by Thanh Tâm Tuyền
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photograpy: Nguyễn Thị Phương Trâm

A window to the sky the unfamiliar eyes

the forehead wilderness

the quivered reminiscent lip lines

across the cities full of hearts 

the pouring rain alone laughed

the heart a blue flame

embraced the winter

the innocent weave 

of the pink afternoon

so cold were the rows of palings

through the countless roofs loved each other

innocent people refusing arms

palm to palm the hearth

dared not addle the closing eyelids

delivered a laugh and the autumn

and a (school boy’s love) letter 

(September 2021)

CỦA EM

– 

Cửa sổ trời những mắt chưa quen

trán hoang đồng cỏ

run đường môi kỷ niệm

đi qua những thành phố đầy tim

cười đổ mưa một mình

– 

trái tim ngọn lửa xanh

áp mùa đông

ngón tay út ngây thơ nền vải

buổi chiều

quá lạnh những hàng chấn song

đã yêu nhau muôn vàn mái nhà

những người vô tội chối từ khí giới

chấp hai lòng tay lò sưởi

không nỡ làm rối mi mắt khép

gửi một tiếng cười và mùa thu

và một lá thư học trò

—–

* nguồn : Thanh Tâm Tuyền . Tôi Không Còn Cô Độc . Người Việt xuất bản , in tại nhà in Hợp Lực , xong ngày 15-10-1956 .


Thanh Tâm Tuyền (1936-2006), real name Dư Văn Tâm, was a poet, as well as critic, editor, fiction writer, and playwright. He was born in Vinh, moved to Saigon in 1954, emigrated to the US in 1983, and died in Minnesota in 2006. (Source: Wikipedia)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: