Gifts for those close and familiar

A poem in Vietnamese by Nguyễn Bắc Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

I was born a person who likes to give

On the way to school 

Gave to beggars

Money mother gave me for breakfast

I would give my friends

The books I love

I’m going to give everyone

A great gift

To the people I love

And definitely to the people I hate

To people I used to know

And definitely to people I don’t know

Give to the next generation

To those who are born after I’m gone

My gift is my greatest pleasure

The gift, the bounding of

Mountains and rivers

Forests and seas

Adorable animals

Sounds 

Images 

Vietnam

Writhing in pain

In spirit rising

Post-war rebuilding

Most importantly is the gift of a good poem

A poet with virtue

The one who, to everyone give

All that is his

In the end there will be nothing left but his life?

A life he has given to the love of his life.

_____

JANUARY 2022

Quà tặng bằng hữu

Ta bẩm sinh vốn là người thích tặng

Ngày xưa khi đến trường

Ta thường tặng cho gã hành khất

Tiền ăn sáng của mẹ ta cho

Ta tặng cho bạn bè

Những chồng sách ta hằng yêu quí

Ta định tặng cho mọi người

Một món quà thật lớn

Tặng cho người ta yêu

Tặng luôn người ta ghét

Tặng kẻ từng quen biết

Tặng luôn kẻ không quen

Tặng thế hệ mai sau

Những kẻ chưa sinh khi ta đà chết

Điều ta tặng chính là một chầu khoái cảm

Trong gói quà

Có núi có sông

Có rừng có biển

Có những sinh vật dễ thương

Có âm thanh

Và ảnh tượng

Có một Việt Nam

Quằn quại trong cơn đau

Có khí thế đang lên

Xây đời hậu chiến

Điều ta tặng chính là một bài thơ hay

Kẻ làm thơ chính trực

Là kẻ tặng mọi người

Những gì y có

Sau cùng còn cái mạng không

Y tặng nốt cho người y yêu.

Nguồn: Nguyễn Bắc Sơn, Chiến tranh Việt Nam và tôi, NXB Đồng Dao, 1972


Nguyễn Bắc Sơn (1944 – 4/8/2015) the poet, born and died as Nguyễn Văn Hải, in Phan Thiết, Bình Thuận.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: