denial

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

D E N I A L

[the sense of prayers, the week mother passed away]

)( )( )(

Slowly but surely reached the heavens

unfortunately on such harsh land had nurtured a finally mature mind

the last season of rash thoughtless anger 

denying the rotation of an unimaginable moon

red banners fading in the dying light of dusk 

flapping in the turbulence of the approaching rain

life on a horse driven cart-wheel

spun in a hundred years the one silent brilliant light 

O be still through the fields

return to the point of the original sin 

sow to the end of the harvest, till desiccated is the land 

so that the river may know how to yearn for Giang in landing

,

the rumbling wind of mourning 

reminiscing not for the late threadbare sunlight

denying that mother was now gone

spare the fiery words upon the settling dust

not a single soothing sound left 

the noble lullaby by a ruthless cradle

a lullaby for each sound sleep(endlessly they ran into each other)

no, not down a hill in spiralling cruelty, in pain

gritted teeth and crushing melancholy

on the austere tree of life were the seasons of fathomless love

flew home on heedless wings

the absent form in the moonlight

dissolving shadow 

—–

May 2022

)(

Ả O    S Ắ C

[ nghe kinh, thất thất tuần mẹ]

)( )( )(

Dần dà cũng tới kinh thiên

e trong đất nhọc chín miền tư duy

hết mùa cây trái sân si

con trăng ảo sắc chu kỳ viển vông

phướn lay chiều đã phai hồng

nghe trong cõi thế phập phồng mưa sa

xe đời thổ mộ nan hoa 

trăm năm quay một ánh lòa thinh không

thôi êm tay nải qua đồng

bước yên về với truyền tông tội đồ

canh tàn mùa gặt nín khô

mà sông đã biết mơ hồ bến giang

,

Ù ù khe gió tóc tang

luyến lưu chi sợi bẽ bàng nắng khuya

khăng khăng cuống mẹ chưa lìa

thôi hồn bụi lửa buồn chia sớt lời

đâu còn một tiếng à ơi

tinh anh hát vọng bờ nôi phũ phàng

ru từng ngộ thiếp mang mang

đừng con dốc thẳm hung tàn đớn đau

cắn răng nát cuống ưu sầu

trên cây khổ hạnh mùa sâu uẩn tình

bay về niệm cánh vô minh

dưới trăng vô ảnh mơ hình bóng tan 

)(

HOÀNG XUÂN SƠN

tháng 2, 2002


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: