The hot months

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

The hot MONTHS

.

The truth must be repaid with the truth

the continental shelf coordinates established

every inch of soil must be accounted for (for on the map)

.

March and April the old lady heads for the sea

on permanent vigil on the surface to the bottom of the sea

attentive to the profound stories of the fierce wind

.

not just banners

not just arms raised

not just shouting

what kind of indignation could dispel conspiracies

.

conspiracies like Phạm Nhan

grew legs

be patient bear it

obscure + then + add more

.

the voices within the air conditioned lounge

sealed inside glass walls

who could possibly hear

.

modern history has to be more substantial than several thousand years ago

modern history has to be more substantial than Yết Kiêu

how can a tiny knife pierce the hull of a warship

.

a nation like fishes to blood in the water

nurturing an enthusiasm

that could never be sustainable

.

March 2021

THÁNG Nóng Bỏng

.

Trả sự thật cho sự thật

toạ độ thềm lục địa phân định

phải giữ gìn từng tấc đất tấc nước

.

tháng ba tháng tư  bà già phải đi biển

thường trực trên mặt nổi & dưới đáy sâu

nghe thăm thẳm kể chuyện gió dữ

.

không chỉ trương biểu ngữ

không chỉ giơ những cánh tay

không chỉ hô hào

phẫn nộ nào xua được âm mưu

.

âm mưu như Phạm Nhan

mọc nhiều cái đầu

cứ nhẫn nhục cam chịu

dấu + sẽ + thêm

.

tiếng nói phòng điều hòa không khí

nhốt kin vào bên trong tường kính xa-lông

có ai nghe

.

lịch sử đương đại phải mạnh hơn mấy ngàn năm trước

lịch sử đương đại phải mạnh hơn  Yết Kiêu

dao nhỏ sao đâm thủng thành tàu chiến hạm

.

sứ mạng cá nơi xa loang máu

nuôi dưỡng bầu nhiệt huyết

không thể để chiếm hữu


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: