morning notes sáng

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

morning notes sáng

I came across

a winter day

the biggest storm this century

passing a sleeping person by a sewer cap

void of dreams

passing a child playing the violin

by a hat with loose change

and the beanie wearing doll.

.

I came across the homes

at the edge of a forest white in snow

passing the horns

by the railway line

I’m rushing

the brass gramophone playing

from the old cafe blaring

or was it the paintings

sad behind

the glass panes of winter.

.

I came across

quickly across

someone’s shadow

frozen solid on the ground

a shadow

not mine.

.

February 2021

tôi đi băng qua

những ngày mùa đông

trận bão tuyết lớn nhất thế kỷ

đi qua một người nằm ngủ bên nắp cống

không có giấc mơ

đi qua đứa trẻ ngồi đàn vĩ cầm

bên chiếc nón  đựng tiền

và một con búp bê đội mũ ấm.

.

tôi đi băng qua những căn nhà

ở ngoài bìa rừng trắng xoá

đi qua tiếng còi hụ

ven đường rày xe lửa

đi qua vội vã

tiếng kèn đồng 

phát ra từ quán cà phê cũ

hay những bức tranh

nằm buồn sau 

khung cửa kính mùa đông.

.

tôi đi băng qua

băng qua rất nhanh

một bóng người

đóng băng trên mặt đường

chiếc bóng của một ai đó

không phải là tôi.

.

-đtc

20.2.2021


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: