Devastating – optimism

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

The evil poisoning the world

Blatant engorgement and excess escaping

The entire world in the heat rising

Poetry is trapped in his stead

Thrown in some corner of the house

.

Without a confession impotent

Not even half of the truth

Banh mi Saigon week after week hot and fresh

Wedges of The Laughing Cow resonating

.

Still living eating breathing

The sad air settling in our lungs

Two ears but stubborn as a mule

Insecurity harbouring security

.

Quietly the people in white sacrifice

Desperately watching their wives and children through a pane of glass

Screaming louder than words

.

Prayers in sorrowful tones in verses of joy

Guitars strumming from windows of isolation echoing to the pit(of despair)

Bells ringing evocation obscuring bells of marriage

An infant cries for joy in its mother’s womb

A young woman brushing her hair in front of a broken mirror

.

All shall be fine

Risky lovey-dovey poetry returning

The poetry trapped now standing tall defiant

An entomologist

.

Not mere nibbles of Thunder

The ten parts left of a curse is far from prophetic

Life goes on

.

Remember “the charm” of martial law in a verse 

“Tad sad is the small market at curfew

The door half ajar very wary of me, you”

.

March 2020

_____

BI THẢM – LẠC  QUAN

.

Tàn độc nhiễm độc thế gian

kền kền no nê thừa mứa bay đi

tăng thân nhiệt toàn cầu

thơ bị nhốt trong chỗ của hắn

thậm chí trong xó bếp dưới gầm giường

.

không xách động thậm xưng tai ương

không một nửa sự thật

tuần lễ bánh mì Sài Gòn đều đặn nóng hổi

cộng hưởng tam giác con bò cười nơi cửa miệng 

.

vẫn sống vẫn ăn vẫn thở

không khí tình hình xuống buồn phiền hai lá phổi

chỉ một lá gan gan lì gan dạ 

bất an nuôi dưỡng bình an

.

thầm lặng những người áo trắng hy sinh

tuyệt vọng nhìn vợ con qua cửa kính

lớn hơn nhiễu những lời nói

.

điệu buồn câu kinh niềm vui câu kệ

tiếng đàn guitar cửa sổ cô lập vang tới vực

tiếng chuông cầu hồn giảm khuất tiếng chuông cầu hôn hiển hiện

tiếng khóc hài nhi trong lòng  mẹ hân hoan

cô gái chải tóc làm đẹp trước gương vỡ

.

sẽ ổn thôi

thơ liều mạng lãng mạn quay về

thơ bị nhốt vươn vai đứng dậy đối diện

nghe rõ côn trùng  

.

không gậm nhấm sấm Trạng

lời nguyền mười phần còn lại xa lắc đâu phải tiên tri

cuộc sống vẫn tiếp tục 

.

nhớ xưa “diễm lệ” thiết quân luật ứng vào câu thơ

“Giới nghiêm chợ nhỏ buồn xo

Nửa khung cửa hẹp em hồ nghi anh”


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: