Beauty queen

A poem in Vietnamese by Nguyễn Thái Bình
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh


B e a u t y q u e e n

Suddenly you’re a beauty queen

Upon a death sentence

A bond on your head at eighteen

Internal screams of burning blackened flames.

How could beauty be measured?

The right size breast waist hips

By which intellect measurable

The answers are abundant drifting duckweed

Mother didn’t give birth to you so you may flaunt your beauty

Mother didn’t give birth to you for the conformity of a frame.

Mother didn’t give birth to you so you may be a beauty queen.

Mother gave birth, waiting for the tears the day you become a woman.

Mother gave birth to you so that you may be a girl.

Charming sweet and girly

A girl, you are the beauty queen

Amidst all things or at least for one being

The glorious fading light

The bitter words memories

Fame, a nostalgic regret

Lingering not endless, the mesmerising youth of a young woman. 

(September 2020)

_____

H o a h ậ u

.

Em bỗng được tuyên thành hoa hậu

Theo kiểu tòa tuyên án tử hình

Tuổi mười tám mang cùm trên trán

Trong reo hò của đám cháy u minh

Sắc đẹp nào đâu mà đo đếm 

Bằng số đo vòng vú eo mông

Trí tuệ nào đâu mà đo đếm

Bằng cách trả lời như bèo giạt trôi sông.

Mẹ sinh ra em không phải để đời đàm tiếu

Mẹ sinh ra em không để đời đo đếm cân đong

Mẹ sinh ra em không để thành hoa hậu

Mẹ sinh ra em để chờ khóc mừng ngày con sáo sang sông

Mẹ sinh ra em để làm con gái

Để làm duyên làm dáng ấp e

Con gái dĩ nhiên phải là hoa hậu

Giữa muôn trùng này của ít nhất một người.

Ánh hào quang cũng rồi dần lịm tắt

Lời chua ngoa cũng sẽ lãng quên

Danh hiệu rồi sẽ trở thành nuối tiếc

Có còn chăng, thời con gái miên viên.


Nguyễn Thái Bình, a poet from Phan Thiet, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: