if you could read my thoughts

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

if you could read my thoughts

you shall see over a thousand newspapers

jammed pack

with poets

the unwritten

verses full of blood

exemplars

sad tales

if you could read my thoughts

you shall hear the terrifying screams

the shattered dreams

jot down in bed

if you could read my thoughts

you shall see the shadows

hidden inside me

you will hear the bells

the words resounding: 

– I’m tired, I have made so many mistakes

I am a failure

if you could read my thoughts

you shall feel the tears

I shed

you shall see the holes

too small for anyone to escape through

if you could read my thoughts

you could be reading

a book you never want to 

touch or read

but now and then I would wish

someone could read my thoughts…

May 2019

_____

nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của tôi

bạn sẽ thấy trên hàng ngàn tờ báo 

đầy những nhà thơ 

bế tắc 

những câu thơ đầy máu 

với những mẩu 

chuyện buồn thảm 

chưa được viết 

nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của tôi

bạn sẽ nghe thấy tiếng thét kinh khủng 

từ giấc mơ tan vỡ

viết vội trên một chiếc giường 

nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của tôi

bạn sẽ thấy những cái bóng 

ẩn giấu trong tôi

bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông

rít lên những từ ngữ:

– tôi mệt mỏi, tôi phạm lỗi 

tôi là một kẻ thất bại

nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của tôi

bạn sẽ cảm thấy những giọt nước mắt 

tôi đã từng khóc

bạn sẽ thấy những lỗ thủng 

mà không ai được giải thoát

nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của tôi

bạn sẽ có thể đọc 

một cuốn sách bạn không bao giờ muốn 

chạm vào và đọc

nhưng đôi khi tôi vẫn ước 

ai đó có thể đọc được suy nghĩ của tôi


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: