A day in a life of an Eastern poet

A poem in Vietnamese by Nguyễn Bắc Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

He’s a true astrologer

Needs nothing

Treads thousands of miles

To view holy relics

He may admire one day the ripe golden rice field

And discovers the generosity of heaven and earth

One night

He might admire the wick of a lamp

And discover the boundless warmth of its flame

He admires the brilliance of a grain of salt

He admires the sheen on the black sesame seed

He finds himself admiring an approaching raindrop

In the raindrop he found the face of a child

And the round bright eyes of a woman

In a shiver of a moment he is the cosmos. 

_____

FEBRUARY 2022

Ở đời như một nhà thơ Đông phương

Y là một nhà chiêm bái đích thực

Có cần chi

Đi hàng nghìn dặm đường

Để nhìn các thánh tích

Một ngày kia y chiêm bái đồng lúa chín vàng

Và tìm thấy lòng hảo tâm của trời đất

Một đêm kia

Y chiêm bái ngọn bấc đèn

Và tìm thấy sự ấm áp vô cùng của lửa

Y chiêm bái hạt muối trắng tinh

Y chiêm bái hạt mè đen bóng

Có lần y chiêm bái một hạt mưa sa

Trong hạt mưa có khuôn mặt trẻ con

Cùng đôi mắt chim người nữ

Y bỗng rùng mình biến thành vũ trụ.

Nguồn: Nguyễn Bắc Sơn, Chiến tranh Việt Nam và tôi, NXB Đồng Dao, 1972


Nguyễn Bắc Sơn (1944 – 4/8/2015) the poet, born and died Nguyễn Văn Hải, in Phan Thiết, Bình Thuận.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: