My fellow citizens

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh


My fellow citizens

Don’t bother with the congressional election. the devil’s banquet

Don’t bother with the rise and fall ins and out

Don’t bother about trying to light a fire

Don’t carry your voice in an anthem at the bottom of a stagnant well

Just throw it down the chiasmic gauntlet of the past

The devil reincarnated

Humans, they will never be.

My fellow citizens

Please call upon each other’s humanity

Teach each other how to be human

Fear and hatred is no way the inheritance of the living

Contempt and ridicule

Not the making of a soul

Nor loneliness and despair treasure

We take them to bed.

Stand by each other. demand your value

Demand your respect

As human beings

Your fateful birth is the culmination of love

Together we are love.

On this earth

Demand love. the overflowing evergreens

Shining in your eyes

Your spirit 

The clearest water well.

October 2020

_____

Dân nước tôi

Đừng để ý bầu bán đại hội. bữa tiệc của quỷ

Đừng hóng chuyện lên xuống vào ra

Đừng để ý đốt lò củi lửa

Đừng vỗ tay vì cáo chết chồn lên

Đừng hát ca trong vũng đọng ao tù

Hãy xô nó vào miệng huyệt quá khứ

Lũ người quỷ ám

Không thể thành người

Dân nước tôi

Hãy gọi nhau làm người

Dạy nhau làm người

Nỗi sợ và lòng căm hờn không phải gia tài để sống

Khinh khi và chế nhạo

Không phải linh hồn ta

Cô đơn và gào thét không phải báu vật

Để mang theo vào giấc ngủ

Đứng cạnh nhau. đòi lại phẩm giá

Đòi lại tôn nghiêm

Làm người

Mỗi sinh mệnh là kết quả của một tình yêu

Ta đến để yêu nhau

Trên mặt đất này

Hãy đòi lại tình yêu. cho xanh chảy tràn

Cho mắt long lanh

Mỗi hồn người như một giếng nước trong.

—————–

  1. 7/10/2020
Khuôn mặt chiều

Thái Hạo, the poet and journalist currently lives in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: