at the heart of a tiny city

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Saba, Vietnam

At the heart of a tiny city

the prayers came in waves

flowered

         in shattering brilliant light

            chants corroding an eternity

I’m resigned to watching an endless line of people 

heading for the Sun

within them the breath of darkness

the laden lyrics

on the wings of sleepless dragonflies

.

The passing storm

banging on the doors of the tightly shut homes

together with the ear piercing cries

burnished on the road emptied of people

soul of the sea

soul of a dead empire

twisting and turning through the night

.

The drowning waves of the temple gong 

chants for nihilist

at the foot of the sky.

.

November 2020

_____

Lòng phố nhỏ

tiếng kinh cầu dội lên

nụ hoa

           vỡ trắng

                         tụng mòn thiên thu

tôi ngồi nhìn dòng người đi vào mặt trời

mang theo tiếng thở của đêm

và lời hát nặng trĩu

trên cánh những con chuồn chuồn mất ngủ

.

Cơn bão vừa đi qua

sau khi đập cửa những ngôi nhà đóng chặt

cùng tiếng gào khóc

lênh láng trên những con đường không bóng người

linh hồn của biển

linh hồn một vương quốc đã chết

vật vã trong đêm

.

Tiếng mõ dồn dập

tụng một hư vô

cuối trời.


Thái Hạo, the poet and journalist currently lives in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: