LONELINESS

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

LONELINESS

.

loneliness is brutal

dusk failed to interpret the rain

I’m awake amongst the earthy smell

my fifth coffee

on the shiny wood surface

.

loneliness is without repose

no bough no shade

I lay down to sleep

allow myself to drift through the streets

I’m cloaked in black

the poem in my head is an umbrella

shielding me from the broken pieces of a storm

the falling raindrops from my eyes .

.

in the end

loneliness will be its own entombment

Chet baker will whisk it along .

.

leaving the brown wooden table behind

crossing the road

I will buy the lottery ticket

I will win an island  

a solace amidst the ocean

there I will plant a copse of loneliness

there I will live

to never be again, starved of words .

.

[May 2021]

CÔ ĐƠN- April 8th, 2018

.

nỗi cô đơn thật hung dữ

buổi chiều không phiên dịch được cơn mưa (*)

tôi thức dậy trong mùi đất

cùng ly cà phê thứ năm

soi trên màu gỗ .

.

nỗi cô đơn đó chưa từng ngơi nghỉ

tôi không có một bóng cây nào

để nằm xuống ngủ .

thôi thả mình trôi đi giữa phố

khoác áo màu đen

bài thơ trong đầu là chiếc dù

che những mảnh vỡ của cơn mưa vô âm

rơi từ mắt.

.

cuối cùng nỗi cô đơn

cũng làm đám ma cho chính mình

Chet Baker thổi nó đi theo .

tôi rời chiếc bàn gỗ nâu

qua bên kia đường

đi mua một tấm vé số

ngày mai có thể trúng một hoang đảo

nằm giữa biển đông

ở đó tôi sẽ trồng một cánh rừng cô đơn

để sống

mà không sợ đói chữ .


Đinh Trường Chinh, the poet and artist, was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: