fractured glass and rotten memories

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Tấn Vĩ


you’ve lost yourself

like someone who has definitely tested positive

lying in an emergency room

softly caressing what felt like

fractured glass

rotten memories

`

in the park

you crawl 

on all four

you’re stepped upon

like a cricket

depression is but history

`

we don’t have heroes

we’re survivors

`

a nation,

void of suspense 

void of the tears(so intense)

void of shame

void of pain

`

a nation is gone

on an adventure

discovering new opportunities 

day in day out through with this sickness

we’ll be rich like those with nothing on

in fur coats

August 2021

———————————

bạn đánh mất bản thân mình

như một kẻ dương tính nặng

nằm trong phòng điều trị

nhẹ nhàng vuốt ve những cảm giác

như thủy tinh bị rạn

và những kỷ niệm thối rữa 

`

tại một công viên

bạn có thể bò

trườn về phía trước

và sau đó bị đạp lên

như dế

đó là sự trầm cảm của lịch sử

`

chúng ta không có anh hùng

chúng ta chỉ là những người sống sót

`

đất nước,

không còn kịch tính nữa

không còn nước mắt nữa

không còn xấu hổ nữa

không còn đau đớn nữa 

`

đất nước đã biến mất

trong một cuộc phiêu lưu

mỗi ngày một cơ hội

và với căn bệnh này

chúng ta sẽ giàu như những người ở truồng

chỉ mặc áo lông thú

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: