An autumn anthem

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

AN A U T U M N ANTHEM 

.

An anxious place, mid the runway of fall

“The runway drifting a thousand miles of clouds

Your cloak flying in the howling wind

Your eyes are misty because of the rain.”

.

Peering down at the doe-eye-deer, there

The sadness trampling all over the sound leaves

A hand shielding a face plaque with the sadness of fall

Precarious and small

.

“There in the eyes, the devastation of fall.”

Lashes were curling into a question mark. 

The yellows befell where absent is the forest

void the abundance of chlorophyll

.

The woody branches lax in leaves

The filtering light mingy

daylight morphing into night

“Awakening the ghosts, autumn.”

.

Crickets the evergreen grass

crying lost searching for first light

the scent of flickering dusk

the falling perishing splendid golds

.

the golden doe-eye-deer – there

golden doe-eyes fading slightly so

doe-eyes stumbling upon a Godless meadow

Sea Monsters rising from the deep

.

Singing “Save the autumn leaf” – no

“a token” at what price- no

“love her” kindly – no

the bitterness of the sweet words – no thanks

.

“Autumn, so the leaves may fly.”

falling leaves without a wedding

exploding balloons the sounding of death

ceasing the vows of love yet

.

Green chillies the scents of a maiden across a scorching summer

couldn’t wait for the burning red heat

Her sweet endless yearning 

there’s no utopia in autumn

.

August 2020

_____

T H U  CA

Chỗ ngồi hồi hộp trên đường bay của thu

“ phi trường mây trôi ngàn cây số

 áo em phần phật tiếng gió hú

mắt em lấm tấm một chút mưa” (*)

.

Nhìn xuống con nai vàng ngơ ngác- thật rồi

nỗi buồn đạp trên lá biếc

tay che khuôn mặt sầu thu

một chút nhỏ nhoi bất trắc 

.

“Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt” (**)

đôi mắt mọc ra dấu hỏi

vàng kia tìm đâu rừng kia

  xác xơ ửng diệp lục

.

Thân mộc lười biếng trỗ lá

nắng mang sáng xuyên tiết kiệm

ánh ngày chuyển dịch tối

“thu ơi đánh thức hồn ma dậy” (**)

.

Dế hoài tuổi cỏ

gáy rối rít lạc tìm ban mai

mùi hoàng hôn ẩn hiện

vàng rơi lộng lẫy úa tàn

.

Con nai vàng ngơ ngác – thật rồi

ngơ ngác vàng phai hẹp hòi đến vậy

ngơ ngác đạp chân lên đồi trọc Sơn Thần

bên dưới kia nước Thủy Quái thường niên dâng hiểm

.

Hát “Nhặt chiếc lá vàng”- thôi đi

giá trị gì “làm bằng chứng”- thôi đi    

dịu dàng “yêu em” – thôi đi

vị đắng lời mật ngọt mê hoặc- thôi đi

.

“Thu đi cho lá vàng bay” (***)

lá rơi đám cưới không về

pháo bong bóng nổ như chết

tạm dừng thôi lứa đôi 

.

Ớt xanh tỏa vị thanh tân băng qua hạ cháy

không chờ nổi hỏn đỏ hỗn hào

em mãi ngóng đằm thắm 

thu có đâu viễn vông

.

Vũ Trọng Quang 

 (*) Thơ Vũ Trọng Quang, nhạc Lã Văn Cường 

 (**) Thơ Đinh Hùng

(***) Nhạc Đoàn Chuẩn-Từ Linh


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: