Maria Nguyễn

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

MARIA NGUYỄN

.

Clumsy signs of the cross

mumbling A-men by your side

the church the chapel thanks be

feet following the bells’ guide

long prayers long Sundays heed

our hearts a pair see

.

Those weeping eyes thanks be

falls rain steeping me wet an era draped in dreams

temple gongs superpose in church bells

baby peaks hitherto interfering waves

dark hair silvered by the mist

week-end hymns lustrous in dewy hair 

.

The darken alleys thanks be

blurry your quicken steps

hid my feet cutting by

a kiss swore under the crescent moon

.

The lifetimes spellbound thanks be (to God)

shoulders by and by

.

February 2020

_____

Tay làm dấu thánh chưa quen

bên ai nhẩm tiếng A-men ngượng ngùng

tạ ơn nhà nguyện nhà chung

bước theo tiếng gọi tiếng chuông bao giờ

cầu kinh dài chủ nhật chờ

thả em xuống thế bến bờ lứa đôi

.

Tạ ơn đôi mắt mưa rơi

tưới anh ươn ướt suốt thời giăng mơ

chuông chùa nhập sóng nhà thờ

vọng hài nhi nhú trước giờ giao thoa

tóc xanh sương đến bạc nhòa

tóc sương xanh khúc thánh ca cuối tuần

.

Tạ ơn hẻm phố đêm đêm

mờ mờ che bước chân em vội vàng

mờ mờ che giấu anh sang 

nụ hôn dưới lưỡi liềm trăng chứng thề

.

Tạ ơn tiền kiếp gây mê

bờ vai sánh bước thuộc về cõi nhau


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: