I should have enough decency to stop loving her…

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

I was only halfway there and
she rang the bell
it woke me

I was out of my mind
I was exhausted

as the moment smiled she smiled
the tears would skip my mind
everything skipped my mind

I loved her more than myself
I was the lover she had in hotels
and all those other places

she knows my dreams
my fears
the load I carried
But she was oblivious to the pain
all around me

her voice echoed through the phone’s speaker
as I asked myself when she will set me free
or together we would act upon this dance at the prime time of our life

perhaps I should learn how to stop receiving her calls
stop going to the places she said she’ll be
I should have enough decency to stop loving her…

February 2021
___

tôi vừa mới chạy đi được nửa đường

em đã đổ chuông

báo thức 

tôi như người vô hồn

tôi mệt mỏi 

em mỉm cười vì năm tháng cũng cười

tôi quên đi những giọt nước mắt

tôi quên tất cả

tôi yêu em nhiều hơn tôi đã từng yêu tôi

một người tình mà em có lần nhìn thấy trong khách sạn

hay đâu đó

em biết tôi mơ về điều gì

nỗi sợ hãi của tôi

những gì tôi mang theo 

bên mình những tổn thương

em hầu như không biết 

giọng nói của em vang qua loa điện thoại 

tôi tự hỏi khi nào em sẽ để tôi ra đi

hay sẽ cùng thực hiện điệu nhảy này 

vào mỗi mùa xuân của chúng ta

có lẽ tôi nên học cách ngừng nhận những cuộc gọi

ngừng chạy đến bất cứ nơi nào em nhắn  

nếu tôi không đủ tử tế 

để ngừng yêu em…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: