“out of nothing is nothingness…”

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

that was when 

a poet plagiarised an anthem

a song

about the shaken faith of the world

because of something so small

tiny tiny 

like a virus

.

we didn’t have a cough

with a negative test result in our hand

lazily we took a stroll down the street

see where we could meet

join a friend for a drink

plotted

waited for the moment

.

composed poetry on the sidewalk 

or we climbed on the roof

appreciated the flowers

the sunlight

.

until a missile was fired

into a city completely shut down

viewed evil like we would view the rotting of flesh

amidst

desolation

.

over our head

the howl of time

a wind from hell

—–

February 24th, 2022

Ukraine, we hold you in our hearts, and in our prayers

“cũng theo hư không mà thôi…” 

đó là lúc nhà thơ đạo nhạc

một bài hát 

về thế giới này

khi niềm tin bị lung lay 

vì một cái gì rất nhỏ 

xíu xiu như con vi

rút đó 

.

chúng ta không bị ho

với tờ phiếu xét nghiệm âm tính trên tay

chúng ta bình yên tản bộ

kiếm chỗ

ngồi chờ bạn bè rủ uống rượu

ủ mưu 

chờ cơ hội 

.

chúng ta làm thơ

trên vỉa hè hay leo lên mái nhà 

ngắm hoa

và nắng 

.

cho đến khi tên lửa bắn 

vào những thành phố đã bị đóng cửa

nhìn cái ác như những xác người thối rữa

giữa

hoang vu 

.

nghe thời gian hú ở trên đầu 

như ngọn gió

vẫn thổi về từ địa ngục


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

10 comments

   1. Cám ón ban… (Not sure what all the accents in Vietnamese mean. haha. Tones maybe?)
    I’ll write it down.
    So Cám ơn bạn for my 2nd word in Vietnamese…
    (Does “Toy” really mean “stop”?)

    Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: