Sisters and the village

A poem in Vietnamese by Bạch Diệp
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


.

We are like wild thistle flowers at the spine of a hill

There to welcome the morning breeze

Abreast the moon on the fourteenth

A source of fresh laughter from a heavenly well

.

Sisters, shouldering water from lotus ponds

Shattered pieces of a golden Sun

Scooping up birdsongs, jubilance of leaves

The village paths brilliant in the first light

.

Little sister lulled(by her sister) in a hammock grandma weaved

A lullaby the wholeness of a home

A lullaby the sweetness of a cornfield

A village united in a happy song

.

A sky damp with the rain

Fields, treasured chests of sadness 

Only the ants in the nooks of the areca understand

Brimming breeze over the hedges

.

Warm comforting scent of dry dung and hay

We’re less helpless in our burgeoning youth

The seasons, blankets for cold windy nights

Through the leaves, a village lullaby.

.

January 2021

_____

Chị em và làng

.

Chúng mình như những bông diếp dại

Trên sườn đồi đón gió sớm mai

Ngực nhú trăng mười bốn

Tiếng cười xanh giếng trời

.

Chị và em gánh nước ao sen

Mặt trời vàng ròng vỡ ra từng mảnh

Múc cả tiếng chim tưng bừng đám lá

Đường làng hớn hở những ban mai

.

Trên chiếc võng bà đan chị hát ru em

Ru qua hết một chái nhà

Ru về bãi ngô căng mật

Cả ngôi làng tràn khúc ngợi ca

.

Một bầu trời ướt đẫm nước mưa

Những khu vườn kho tàng buồn bã

Chỉ đàn kiến từ hốc cau biết rõ

Ngọn gió bờ rào rưng rưng

.

Mùi phân bò khô mùi rơm rạ ấm nồng

Cho ta bớt bơ vơ khi thấy mình đã lớn

Giữ tấm chăn mùa màng những đêm gió trở

Nghe tiếng làng qua kẽ lá thưa.

https://zingnews.vn/chi-em-va-lang-post1175887.html?fbclid=IwAR1E0411FhEPrg1P3t6rVFlY_MKNul-QteGA8QJ30kZXuzNNWzQq28stAcg


Bạch Diệp, the poet and artist currently living in Hue, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: