Nè cậu con trai

Nè cậu con trai

cậu là con nhà ai 

mà dám yêu

Đời tôi là con sâu ngoài đồng

nhai hết lá non nhả ra lá vàng

yêu nào nỗi lòng của những chú ong

vườn hoa đã úa

còn đâu lúa 

chín và múa

Tôi là những giọt nước mắt của mẹ

những giọt máu hàng tháng của con

xương thịt của một người đàn ông

Ô kìa con trai

cậu là ai?

August 2021


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: