smoke – phượt

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

SMOKE

`

Like the wind? Yep! Dead at the bottom of a river

Clouds? Yep! Decimated mid air . Gone!

The old portrait standing, or sitting somewhere?

While you brag, exposing your belly, protruding button?

The cruelty!

`

Autumn ended in just about the right amount of sunlight

While you talk about the old times

It breaks my heart!

Love. Smoke and mirrors. Remember

Your brew now frothing at the mouth

The colours of husband and children

`

We greeted each other. Not quite like the setting sun

More like one autumn shoved on top of another

The aching lifetimes The Temple of Literature must bear

Demotic script? Han ideogram? Vietnamese? The word love?

`

A moment space, for a taste of longing

The autumn denotes what’s meant to be autumn

The pavement now sweating with dew

Just go. The smoke has now clouded the night. 

September 2022

PHƯỢT

`

Gió? Ừ! Chết đuối dưới sông

Mây? Ừ! Đã nát trên không . Mất rồi!

Bức tranh xưa, đứng hay ngồi?

Mà em khoe, lỗ rún lồi, ác chưa?

`

Cuối thu, nắng trải nóng vừa

Còn em, nhắc kỷ niệm xưa, cháy lòng!

Tình yêu. Phượt. Để nhớ mong

Bọt bia đã đắng màu chồng với con

`

Chào nhau. Chưa thể hoàng hôn

Mà mùa thu trước đã dồn thu sau

Nghìn năm Văn Thánh còn đau

Chữ Nôm? Chữ Việt? Chữ Tàu? Chữ Yêu?

`

Tạm xa, để xót xa nhiều

Mùa thu để lại những điều muốn thu

Vỉa chiều rớt giọt trơn lu

Thôi em về. Phượt đã mù lối đêm.

Kịch Bản by Đinh Trường Chinh

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: