Chán.

A poem in Vietnamese by Lê Đình Tiến
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


There are those tedious days
Forcing a smile in the mirror
The reflection of someone cool
Fairly good looking but a fool

There are those days washing the dishes
Singing “much ado about nothing”
Mama shouting the roofs off
“Thirty and you’re not married!”

There are those days I wish I could runaway with her
But there’s no “her” so I consoled myself
For the love of town and country don’t panic
Stay, you stay put in a pandemic

There are those day sporting a buzz cut
As though just out of jail, a mutt
Begrudging the sly remarks
A lovesick fool heading for the monastery

There are those insomniac nights
Twisting and turning through a long sigh
Looking through the fridge for a high
With the risk of ruin this beautiful body I thought twice.

There are those days so blank I couldn’t write
Rather dumb and rather shy
Bump into the odd old soul in a club of old men
“I just published a book of poetry, so come,
please come to the launch!”

November 2022


Có những ngày chán ơi là chán
Đứng trước gương mà miệng cố mỉm cười
Chợt nhận ra thằng trong gương ấy
Cũng đẹp trai nhưng… lại dở hơi.

Có những ngày đang ngồi rửa bát
Hát vu vơ nghe cũng chẳng ra gì
U đi qua than nhà mất nóc
“Ba mấy tuổi đầu đéo lấy vợ đi”.

Có những ngày định *”Đưa nhau đi trốn”
Nhưng chẳng có ai đưa nên lại nằm nhà
Tự động viên mình ngồi yên là yêu nước
Dịch dạc thế này chớ có chơi xa.

Có những ngày tóc húi cua cho mát
Trông lêu hêu như kẻ mới ra tù
Trách thiên hạ độc mồm độc miệng
Chắc thất tình nên nó định đi tu

Có những đêm nằm mãi không ngủ được
Quay dọc quay ngang rồi ngao ngán thở dài
Xuống lục tủ định ăn bữa nữa
Lại sợ béo lên mình quá đẹp trai.

Có những ngày muốn viết mà không nổi
Trông ngu ngu và mụ mị thẫn thờ
Gặp ông trẻ trong hội người cao tuổi
“Trân trọng mời mày… Tao xuất bản tập thơ!”

Lê Đình Tiến


Lê Đình Tiến, the poet is currently living in Hưng Yên, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

10 comments

  1. What a joy always to read a young poet. I hope he understands what a great accomplishment that is for anyone. May he be blessed and meet the person of his dreams and stay safe. Lovely 🦋🌹

    Liked by 2 people

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: