if you could go back in time

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

If you 

could go back in time

meet Hitler

as a child

Will you pull the trigger 

or wait 

for history to unfold?

Have you ever ponder

the bloodshed?

the cruelty

unaware 

in your hands

Or will you try to teach little Hitler 

how to draw

so he could attend art school

so he could be more honest about his dreams

more honest about the evil 

he had bestowed upon humanity?

April 2021

nếu bạn

có thể quay ngược thời gian

để gặp Hitler

ngày hắn ta vẫn còn thơ ấu

bạn sẽ bắn những viên đạn vào quá khứ

hay chỉ ngồi

chờ mọi thứ diễn ra như lịch sử?

bạn có nghĩ đó là

máu?

như thể sự tàn ác

vẫn vô tình nằm trên lòng bàn tay bạn

hay bạn sẽ cố gắng dạy vẽ

cho chàng Hitler nhỏ bé

để hắn thi vào trường hội họa

không ba hoa trong giấc mơ

đã làm loài người tá hỏa?


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: