it’s simple, it’s the one by our side

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

IT’S SIMPLE, IT’S THE ONE BY OUR SIDE

no face, nothing but

a crown of flowers

softly scented

sometimes there are echoes of us in dreams

verses of poetry

sometimes we hear in our dreams

the intimate words of the one by our side

did you know that tonight

we’ll light a red candle

the saddest poems

in puffs of smoke

by our side

echo of the guitar sometimes

cut short

intimate whispers sometimes so desire

out of nowhere are the falling stars

silent, just there

smoke on the candle 

it’s simple

it’s the one by our side

waiting for the wind

to redo the button of forgotten memories

___

July 2021

ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ NGƯỜI NGỒI BÊN 

chẳng phải gương mặt

chỉ hoa trên tóc

dịu dàng thơm

đôi khi chúng ta vang trong mơ

những câu thơ

đôi khi chúng ta nghe trong mơ

lời thân yêu của người bên cạnh

em biết không đêm nay

chúng ta thắp cây nến màu đỏ

những câu thơ thật buồn

bốc khói

ngồi bên

đôi khi tiếng vang cây đàn 

đột nhiên tắt

đôi khi muốn nghe một tiếng thì thầm

những vì sao thình lình sa xuống

lặng câm

cây nến còn bốc khói 

đơn giản chỉ là người ngồi bên

đợi gió

cài lại chiếc cúc áo lãng quên


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

11 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: