a dragonfly yearning for the Sun

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


I woke up

to the flapping of dragonfly wings on the glass 

the sun like a flickering candle flame through the window 

curtain shimmered

brilliant threads of April

I woke up

a dragonfly yearning for the Sun

banged on the glass

in the wind was the saltiness of the sea

on the flesh

pale white tracks

I woke up 

upon a sail

spirit in the wind

a song in a seashell from the origin

now unmoving dragonfly wings 

perched on a portrait of a weather-beaten sail

glorious on the blue wall

a room washed with the sea

April 2021

Tôi thức dậy

bởi tiếng con chuồn chuồn đập cánh trên cửa kính

nắng vàng như nến thắp

rèm cửa long lanh

óng sợi tháng tư

Tôi thức dậy

con chuồn chuồn thương nhớ mặt trời

vỗ cánh vào thủy tinh

gió từ biển mang mùi muối mặn

trên da thịt người

những nẻo đường trắng xóa

Tôi thức dậy từ cơn ngủ trên cột buồm

linh hồn gió lớn

hát trong vỏ ốc nguyên sinh

con chuồn chuồn đã thôi đập cánh

và đậu vào bức tranh

bức tranh vẽ cánh buồm màu nâu

lồng lộng trên tường xanh

biển cả đầy phòng

Sydney Harbour, Australia

Thái Hạo, the poet and journalist currently lives in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: