Green tea

A poem in Vietnamese by Bạch Diệp
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

A green shirt Monday

Cheerful sunlight through the window

Lovely daisies on the table

Quiet reminders of a windless day

/

Hair in a top knot, genteel smile

She brewed tea for Tuesday

Behind the curtain was a breeze

Loose petals across the green table cloth

/

Someone used to love these songs

Her passing thought on Thursday

Diminished sunlight on the tiny courtyard

Cute pot of daisies beneath a blanket of darkness

/

Unlike the sunlight there was not a single off hand remark

The clock marks six o’clock

The rain came and went then sunlight

No one came nor was anyone there waiting

/

Fresh green shirt and fresh flowers

Always silent adept with the silence

She drags herself along with the times

A bitter mug of cold green tea on the table .

—–

April 2022

TRÀ XANH

Thứ hai áo màu xanh

Nắng lảnh lót tràn qua ô cửa

Những bông cúc trên bàn rất xinh

Nhủ thầm một ngày vắng gió

/

Tóc búi cao nụ cười gợn khẽ

Nàng pha trà cho ngày thứ ba

Gió ngập ngừng bên kia rèm cửa

Khăn bàn xanh hoa đồng nội buông hờ

/

Ai đó từng nghe những bản nhạc này

Nàng thì thầm cho ngày thứ năm

Nắng tắt rồi ngoài sân gạch nhỏ

Chậu cúc xinh bóng tối phủ trùm

/

Không một lời như nắng thờ ơ

Mỗi sáu giờ chuông đồng hồ lại điểm

Hết mưa dầm rồi nắng lại lên

Không ai chờ cũng không ai đến

/

Chiếc áo xanh những bông hoa còn xanh

Nín lặng đã quen thành im lặng

Nàng kéo trượt mình cùng ngày tháng

Ly trà xanh nguội chát trên bàn . 

/

March 2017


Bạch Diệp, the poet and artist live in Hue, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: