There’s power but now there’s no water

A poem in Vietnamese by Nguyễn Thái Bình
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thái Bình

There’s power but now there’s no water
.
ON THE FIRST DAY OF SUMMER AT HIGH NOON THE POWER WAS CUT
The tiny town bubbling away on a stove
The power cut!
Appliances dripping water like the yellow pee of a gecko..

Happiness is reachable beyond the next century
Possibly or probably not at all?
Dreams folded in a cloudless sky, to Buddha
Prayers and offerings, waiting forever for the first rain

There’s still a small round plastic container of water
Just enough to wet your feet
Splash
Laugh and scream
Dream as much as you want son
Imagination of childhood is the only invaluable asset
Void of battering
So what if
The power is cut
The water is cut
And the prayers fall in profound silence.

June 2022
.
Giờ có điện mà cúp nước
.
BUỔI TRƯA ĐẦU HÈ CÚP ĐIỆN
Cả thành phố nhỏ như đang sôi lên trên lò lửa
Cúp điện!
Nước máy nhỏ từng giọt như nước đái thằn lằn..

Niềm vui sướng thì phải đợi đến tận thế kỷ sau
Nhưng cũng chưa chắc gì có được?
Mong ước đành gởi gắm vào cầu trời, khấn phật
Cơn mưa đầu mùa ngóng mãi cũng chẳng thấy rơi

Nhà còn thau nước nhỏ, con trai bố cứ bơi
Cứ vẫy vùng
Cứ la hét
Cứ tưởng tượng những gì con mong ước
Trí tưởng tượng trẻ thơ là thứ duy nhất đời mình có được
Mà chẳng cần phải trao đổi bán mua
Mặc xác
Cúp điện
Cúp nước
Và những lời nguyện cầu rơi vào thinh không.


Nguyễn Thái Bình, a poet from Phan Thiet, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: