So, you won’t be home for the new year

A poem in Vietnamese by Nguyễn Thái Bình
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

NYE 2016, Sydney Harbour, Australia

SO YOU WON’T BE HOME FOR THE NEW YEAR

Sending you from home a wisp of the wind

The twenty ninth is short of a day hence we’re celebrating early on the thirtieth

Actually you’re supposed to repaint the fading gate of time

Change your mother’s flickering lights for a year now, waits

Doesn’t happen where you live but the dust continues to burn our eyes

The sound of sighing drowning in a sea of absence.

Send you the breeze from the delta

The towering shadow of the water in Phan falls endlessly in longing

In blooms of hope dotted with wild blossoms 

The astonishing crowd at the market at the end of the year.

I want to end you the moments in your twenties

As an expatriate you became

Suddenly self-reliance 

You drank alone and alone you were drunk.

Every new spring…

=

January 2021

_____

TẶNG BẠN TẾT KHÔNG VỀ

Tôi gởi cho bạn một chút gió bấc quê nhà

Ngày hai mươi chín giao thiếu một ngày ba mươi nên tết sớm

Đáng lẽ ra giờ này bạn đang cùng cha sơn mới cánh cửa bạc thếch thời gian

Thay cho mẹ những bóng đèn sau một năm trường lé loi chờ đợi

Ở nơi bạn sống làm gì có nhưng lốc bụi mù làm cay xè đôi mắt

Mà sao tiếng thở dài nghe như chết đuối trong khoảng nhớ mênh mông.

Tôi gởi cho bạn một chút gió cửa sông

Có bóng tháp nước phố Phan ngã dài theo nỗi nhớ

Những nhành mai rừng lác đác nở những niềm hy vọng

Phiên chợ cuối năm khấp khởi những phận người.

Tôi muốn gởi cho bạn một thời tuổi đôi mươi

Khi mà từ đó bạn trở thành một người viễn xứ

Nơi mà từ đó bạn bổng trở thành một tâm hồn tư lự

Uống rượu một mình và say cũng một mình.

Mỗi độ xuân sang…


Nguyễn Thái Bình, a poet from Phan Thiet, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: