eyes, a star & you

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

EYES, A STAR & YOU

.

in each encounter

I met your eyes 

they have never lied

.

your eyes wide open

revealing

an unnecessary explanation?

.

a star

the emotions

in your eyes

drew me in and I’m 

as redundant as the vernacular

.

in your eyes is the sadness of an ocean 

in your eyes is the ire of a sunset 

in your eyes is the bloom of happiness

in your eyes is the bitterness of your cowardice

.

you are always the brightest star

a star I chose amongst all stars

.

you’re a star that shall never fade in my eyes

_____

ĐÔI MẮT, NGÔI SAO & BẠN

mỗi lần gặp, tôi luôn nhìn vào mắt bạn

không phải hoạn nạn

vì đôi mắt không bao giờ nói dối

.

đôi mắt bạn nói với mọi người

không cần thêm lời giải thích

không biết mọi người cần biết ít

hay nhiều?

.

nhìn vào đôi mắt của bạn

tôi thấy ngôi sao

một ngôi sao nó sẽ có ý nghĩa

khi nhìn vào nó, không cần từ ngữ

tôi biết cảm xúc thật của bạn

.

đôi mắt của bạn đầy nước như đại dương khi bạn buồn

đôi mắt của bạn như hoàng hôn khi bạn giận

đôi mắt của bạn nở hoa khi bạn hạnh phúc

đôi mắt của bạn đầy chua chát khi bạn hèn

.

lúc nào bạn cũng là một ngôi sao sáng nhất

một ngôi sao tôi luôn luôn chọn trên bầu trời đông đúc

.

bạn là một ngôi sao không bao giờ trôi đi được trong mắt của tôi

_____

APRIL 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: