calamity

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


CALAMITY

….

When I wanted to snuff out the candle

me disappearing

night disappearing

.

the strain of thoughts white pours like milk

the origin

the earth

.

the blood vessels branching through the body

bloodied the night

in my limbs

in my mind and heart

on my lips

.

heat

cries of mating felines

howling dogs tearing at chain-link 

sea fence

.

burning forest

the diluted oil in my wet eyes

.

blood vessels bursting

the catastrophe of the night

an era of stroke

bloodied lips

..

(May 2020)

_____

TAI BIẾN

….

Khi tôi thổi tắt ngọn đèn

tôi biến mất

đêm biến mất

.

dòng nghĩ trắng như sữa chảy

suối nguồn

mặt đất

.

mạch máu mọc nhánh vào thân thể

đỏ loang đêm

mọc vào tứ chi

mọc vào tim óc

và mọc trên môi

.

nóng

tiếng kêu của loài mèo động dục

tiếng chó tru rách lưới B40

biển

.

và rừng cháy

dầu loang trong mắt ướt

tôi biến mất

.

khi những mạch máu vỡ

cơn tai biến của bóng đêm

thời đại đột quỵ

vỡ máu trên môi.

source: Thái Hạo’s social media page

Thái Hạo, the poet and journalist currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: