Like

A poem in Vietnamese by Dương Diên Hồng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Like a child

whether you’re  50 or 70

until death.

Our foolish and ignorant acts

in our heart

does not add up.

Like any hyperactive child

we  run

jump

sulk

throw tantrums

fall flat on the ground

alone

in a mess

because we couldn’t work out

why there’s only one problem

when life is full of cunning devilish hidden numbers

Like any happy, amicable child

once the storm inside has subsides

we realise:

all living things are the same:

we’re like tiny bird

barely able survived the previous night storm

our heart would warm up

as soon as we solve the maths problem at hand

In facing death, we’re all the same.. 

We all grow old..

(October 2020)

_____

NHƯ …

Như một đứa trẻ

dù bạn 50 hay 70…

và cho đến lúc qua đời. 

Bạn sẽ hành động ngô nghê

và mông muội trong bài toán…

giữa lòng người. 

Như một bé tăng động

bạn chạy

nhảy

cáu giận

điên cuồng

và ngã sấp trên đất

một mình

trong lem luốc

vì bạn không nghĩ ra 

tại sao chỉ một bài toán… 

mà cuộc đời lại nhiều ẩn số ranh ma…

Như một đứa trẻ vui chan hòa

khi bão lòng đã tạnh

bạn nhận ra: 

Mọi loài đều giống nhau: 

bạn và con chim nhỏ 

sau khi chết hụt trong cơn mưa đêm qua…

sẽ thấy ấm áp vì đã tìm ra: 

đáp số của bài toán…

Thì ra chỉ cần được sống sau khi chết thì ai cũng vậy… 

Rồi sẽ già.

15.10.20


Dương Diên Hồng, the poet is a retired school teacher from Tây Ninh, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: