sitting corpses

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Hỏi ai by Đinh Trường Chinh


a heart flapping its wings

mid-winter flying

hopeful journeys flags waving 

people 

like sitting corpses

in freshly covered graves

a picture of a brave new world

the sunrise

liberty on the breast of a red rose

sound of horns cautioning

hot like a kind of fire reverberating

burning down a couple convenient stores

selling all that is in a dream

but sadly for those who 

do not understand

the meaning beyond the burnt envelopes

soft aspect of ashes

as the constituent sat there dead silent

like monks meditating…

(November 2021)

một con tim đập cánh

bay trong mùa đông

những chuyến xe vẫy cờ chưa tuyệt vọng

những bóng người

như những thi thể vẫn ngồi

trong những ngôi mộ vừa mới đắp

mang dáng hình một thế giới mới

buổi bình minh

tự do trên ngực một bông hồng đỏ

những âm thanh đang bóp còi

vang lên nóng như một thứ lửa

cháy cả mấy cửa hàng tạp hóa

bán mọi thứ của giấc mơ

chỉ tội nghiệp cho những người

không hiểu

ẩn ngữ của bao nhiêu cái phong bì đã cháy

phần mềm tro bụi

và các cử tri đang ngồi chết lặng

như những thiền sư…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: