in the perished poems

A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

in the perished poems

(she declared!)

I saw life

in each letter

as I began to read, each word is spelled out

a cloud floats by above my head

a wave crashing into the shore

roughing up a bolder

a woman’s cramps returning

the dark side of the moon eager for light

budding an awkward sound

.

a husky voice of an owl in the dark

they say an omen

heralding someone on their last breath

ah no

just me sighing lightly

in a graveyard scattered with bioluminescence

glowing

.

perhaps

I should rent a billboard

carpenter

specialty – coffins

shrouds for words

silent as a snail.

.

October 2019

_____

trong nhỮng bÀi tHơ chẾt

(cô ấy nói thế!)

tôi thấy lắm sự sống

của từng con chữ

chúng bắt đầu đánh vần khi tôi bắt đầu đọc

từng cụm mây bay qua đầu

từng con sóng chập chững vỗ vào bờ

tức tối ghềnh đá

cơn đau thiếu nữ trở dạ

mặt tối của trăng cố trở mình qua phía sáng

âm thanh bập bẹ lắm chồi nụ

.

con cú gù tiếng khàn của hắn trong đêm

họ nói đó là điềm gỡ

tin báo một kẻ sắp tắt thở

ồ không

tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm

khi ở nghĩa địa cũng còn lắm lân tinh

phát tán

,

có lẽ

tôi nên đặt một cái bảng quảng cáo tên

cho một cái tiệm mộc

chuyên đóng áo quan

khâm liệm những con chữ

câm như hến.


Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently lives in Lawrenceville, USA.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: