finger reading

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


“imitating sensei on the seventh day of the week,

   The palmistry of Guiguzi finger reading alone is enough to make one dizzy”

* * *

F I N G E R   R E A D I N G

[ sickly face. and the long 

lines of questioning ?]

)(

I’m falling apart in pieces, seeds of you

in a pot of jubilee roses

a colony of ants lining up

waiting at the foot of a steep incline

,

Boundlessly boundless

like rock and salt. iron

a piece of roof tile thrown in the middle of a running

river. and invigorated was the river

,

The waves like blunt blades

tangled and hesitant

momentarily did nothing

discerning life’s unspoken intentions

,

Phonetics overgrown with moaning

a woman surviving a drought. 

rumbling thunder of those

who would never expose themselves

,

To then one day crawl away quickly

staggering like some love affair

broke my love into boundless seeds

outgrowing all which will no longer matters

)(

June 2022

_

“cuối tuần học lóm tiên sinh,

  Quỷ Cốc bấm độn mà mình ngất ngư”

* * *

B  Ấ  M    Đ  Ộ  N

                             [ mặt ốm.  và dài ra

                                                     cọng dây hỏi muốn gì ?]

)(

Tôi vỡ đầy hạt em

trong chiếc chum hồng ngoại

bầy kiến đứng sắp hàng

chờ xem con dốc mỏi

,

Mênh mông là mênh mông

như đá và muối.  sắt

miếng ngói ném giữa dòng

sông.  và sông tất bật

,

Ngọn sóng cùn như dao

dây dưa cùn dật sự

ở không một buổi nào

cứ nghe đời nhấp nhứ

,

Ngữ âm đầy tiếng rên

người đàn bà vượt cạn

mưa.  sấm nộ rất rền

người quên đứng dạng háng

,

Để một ngày chui mau

khập khiễng như cuộc tình

vỡ em tôi đầy hạt

vãi tràn hết linh tinh

)(

h o à n g  x u â n  s ơ n

23 tháng 5, 2022

[Victoria Day]

Nguồn :  https://damau.org/73733/bam-don


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: