An anthem by Răng Cưa Mountain

A poem in Vietnamese by Đinh Thị Như Thúy
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


a pleading hymn via the voice of the sea

those who have lost have lost those who are gone are gone those who are old are old

those who are sad or sadder

those who need a moment of peace, rest in peace

*

light a candle burn an incense

throw salt into the night

throw rice into the day

throw waves into fresh flowers

cleanse your home with three bowls of fresh water

the holy sea

praying for a restful night so sound will be the day

praying for the restless souls so they may find the light

ceasing this constant talk of death

praying for the easing of this endless loss

AN ANTHEM BY RĂNG CƯA MOUNTAIN RANGE

June 2022

_

khúc cầu hồn nỉ non bằng tiếng biển

người thua đã thua người mất đã mất người già đã già

người đã buồn hơn đau đớn hơn

người cần được thong dong yên nghỉ

*

hãy thắp đèn lên hãy đốt nhang lên

hãy ném vào đêm muối mặn

ném vào ngày gạo trắng

ném vào sóng hoa tươi

hãy thanh tẩy ngôi nhà bằng ba chén nước sạch

– 

biển linh thiêng

cầu cho đừng ai giấc đêm không trọn giấc ngày nhập nhoạng

cầu cho những vong hồn đừng lang thang hoài trên đồi dứa dại

đừng lẩn khuất kể hoài câu chuyện về cái chết

cầu cho nguôi những buồn bã tang thương

BÀI CA BÊN DÃY NÚI RĂNG CƯA


Đinh Thị Như Thuý, born 16-9-1965 in Hue,Vietnam. The Vietnamese poet attended high school in Danang, and university in Dalat, then was a literature teacher in Krong Pac district, Dak Lak province. Currently, she works at the Union of Literature and Arts of Da Nang city. She also used the pseudonyms Như Thuý, Như Dã Quỳ.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: