the missing branch of the river

A poem in Vietnamese by Dư Đằng Duy
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị phương Trâm

Vietnam from the air

the missing branch of the river

from the land of alluvium and budding rice husk

the straw scattered smiles

your lullaby send me drifting through a budding branch of the river

I found my namesake in your eyes

redrew the fire of May

a verse drew us out to sea

a brand new branch of the river of love

quenching your lips the waves of love anew

melodies of the moon for company

caressing first light through scattered thoughts

mesmerised by your embrace

connected the rivers with the sea

it began with a missing dawn

blatant undecided suicide

a branch of the river somewhere in a boundless sea

you have fallen beyond time

like a dream wandering along the boundary of the night

the dreams born over and over again in lifetimes

the same again and again lightly brewing

as the night swallows the shadows

past the bewitching hour

a wandering wind.

September 2022

_

n h á n h  s ôn g  m ấ t  t í c h

từ miền đất phù sa

nụ cười rơm rạ

em ru tôi theo mùa nước lúa trổ đòng

trong mắt em tôi tìm thấy tên tôi

vẽ lại ánh lửa soi sáng tháng năm

hát vang ca khúc nước ròng ra biền

nhánh sông cuồn cuộn yêu thương

ướp đôi môi em ngày mới từng ngày

trăng đệm nhạc cho tình khúc vuốt ve khuya

những sớm mai ảo vọng và mảnh vụn ý nghĩ

mê muội trong vòng tay em

nối dài trí nhớ giữa sông và biển

từ bình minh thất lạc

dửng dưng vô định bức tử

nhánh sông mất tích giữa trùng dương biền biệt

em rụng ra ngoài thời gian

như con mơ nhỏ dạo quanh vách đêm

những giấc mơ hoài thai suốt kiếp

trong hình dung cũ chập chờn hơi men

rồi đêm nuốt bóng

nửa khuya thành gió

lang thang.


Dư Đằng Duy, the poet from Vietnam is currently living in Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: