the birds have lost their mind

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


Ha long bay, Vietnam

THE BIRDS HAVE LOST THEIR MIND

they don’t remember their own voice

they’re tongue tied

they’re void of the memory of moonlit nights

thinking it’s daylight

shivering in the icy wind half the night

disorientated by the midday storm

fallen leaves

apparitions of their divine ancestors

in the middle of the night

the call of an owl

in waves came the eerie bird call 

yearned for the origin

void of feather plucking

shitty eaves

hatefully spied on each another 

on the other side was the edge of enlightenment

on this side a reedy bank

overhead were the breeze 

over thousands of years, the earth spun still

scuffling chickens

rosters turning on each other

we shall tell each other then that the Sun is death

and there is nothing left of our mind but dreams

January 2021

_____

NHỮNG CON CHIM MẤT TRÍ NHỚ

chúng thực sự đã quên tiếng hót

chiếc lưỡi tê liệt

chúng đã quên đêm trăng

chúng tưởng là ngày nắng

nửa đêm chúng rùng mình nghe gió lạnh

bàng hoàng cơn bão trưa

những chiếc lá rụng

chúng mơ hồ tổ tiên linh hiển

trong đêm khuya

tiếng cú kêu

tiếng chim lợn kêu

chúng mơ tưởng giống nòi

trống rỉa lông

mái ngồi ỉa

mà ngóc cổ dòm ngó nhau thù địch

bên kia là bờ giác

bên này bờ lau

hiu hiu gió thổi trên đầu

nghìn năm nữa, quả địa cầu còn quay

con mái loay hoay

con trống trở mình

bảo nhau rằng mặt trời đã chết

chỉ còn giấc mơ trong trí nhớ đã mất


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: