Titonia

A poem in Vietnamese by Phan Nhiên Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Như Hoài


Titonia

An umbrella the colour of titonia

walked down from the top of the slope

Walked from the bottom of the pit up

crossed a valley of sunlight

lay down on the slopes of Cù hill

faced down on a body of clouds

a colt full of life

on the verge of tears

Dreams drifting                   drifting dreams

through a broken window

through a home green with moss

loosely fastened collar buttons

perched on woollen threads

a lamp lit up the mist in the street

the whip of a horse cart

going going home

quietly

up high

June 2022

_

Dã quỳ

Chiếc dù màu hoa quỳ

đi từ trên dốc xuống

Đi từ dưới vực lên

băng qua lũng nắng

nằm nghiêng trên đồi Cù

úp mặt xuống xác mây

con ngựa non tràn trề sinh lực

muốn khóc

Giấc mơ trôi                   giấc mơ trôi

qua ô cửa vỡ kính

qua ngôi nhà xanh rêu

cổ áo gài không kín ngực

ngồi trong những sợi len 

ngọn đèn tỏa sương xuống phố

người đánh xe thổ mộ

về               về

trên cao

lặng lẽ

1990 

Source: Radio mùa hè


Phan Nhiên Hạo, the poet and translator born in 1967 in Kontum, Vietnam, currently works and lives in Illinois, the United States of America.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: