sketches of yearning

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


July in Hanoi, Vietnam

sketches of yearning

I was curled up in a yawn

the smell of spider web

call of a gecko

the sprinkling Hanoi rain

drizzled                                I was wet

a hollowed out statue

                      the hours I’m not with you 

crumbling tired plaster

a leafless shrivelled guava tree

curled up in the vicious winter chill

on such thirsty days slamming my face into a sombre world of rain

in flickering joyless arias

the afternoon kneaded into mush in my hands

each strand of my hair was coated in winter’s frost

in a verse dedicated to you, I’m the frost

in my heart was a rising fever

March 2021

hoạ khúc nhớ 

co người lại 

anh nhả tiếng ngáp mùi mạng nhện 

giọng thạch sùng 

hà nội mưa 

trút                 vào anh 

pho tượng rỗng 

                               tháng ngày xa em 

nát tan mảng thạch cao mệt mỏi 

cây ổi lắc lư chùm lá xác xơ 

co ro mùa đông lạnh lùng khiếp khủng 

mưa mọc thế giới thẫm đen đập mặt anh ngày khát 

tường rêu loang mốc lặng câm vẽ những khuôn mặt anh đã gặp 

nhấp nhô biệt tấu rầu rầu 

vò buổi chiều trên tay nhão nhoẹt 

mùa đông đóng băng trên từng sợi tóc 

anh đóng băng trong câu thơ viết về em 

trái tim anh đang lên cơn sốt


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: