the brandy bottles scented with the smells of the kitchen

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

pin them on the wall 

the locks of dark hair

the remnants of recollections in the old house

upon the house in the winter and Northeastern wind the returning dreams

upon the door the flower wreath

wandering through every level 

like a horse trotting hypnotized

an intimate corner, void of borders

nothing but aged old memories in front of me

the table full of absent faces

your breath a single soft whistle

reading to me each night

the pale sickled moon

and the brandy bottles scented with smells of the kitchen

_____

February 2021

_

những chai brandy có mùi nhà bếp

hãy ghim chúng vào tường

những lọn tóc tối tăm

trong ngôi nhà cũ để lại hồi tưởng

mùa đông với cơn gió bấc mơ về nhà

vòng hoa treo trên cánh cửa

lang thang khắp các tầng

như con ngựa sải bước mê sảng

một nơi chốn thân mật, không có ranh giới

chỉ có kỉ niệm già trước tôi

tại bàn đầy những vắng mặt

hơi thở em một tiếng còi mềm

đọc cho tôi nghe mỗi đêm

trăng lưỡi liềm xanh xao

và những chai brandy có mùi nhà bếp

© 2016 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist currently reside in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: